Fördelar med vår båtlyft

FÖRDELAR MED DOCKY MARINS BÅTLYFT

 

 • Du slipper måla botten med giftiga och/eller ineffektiva bottenfärger.
 • Ingen vatteninträngning i plastskrov vilket medför minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp.
 • Förvaring av båten på lyften året runt även under vintern.
 • Mark kan frigöras till större eller fler båtar.
 • Möjlighet att använda båten hela den isfria perioden.
 • Upphissning av båten sker enkelt med manuellt driven vinsch – ingen fördyrande eller miljöpåverkande elinstallation behövs.
 • Mycket enkelt att lägga till med båten, kör in och parkera, båten ligger still.
 • Enkel att omplacera.
 • Passar alla typer av bryggor.
 • Lång livslängd.
 • Bra andrahandsvärde.
 • Inga dyra installationskostnader.
 • Låga servicebehov och servicekostnader.
 • Minskad risk för stöld av båt och motor.
 • Platsbesparing på land i och med att båtarna kan förvaras på båtlyften året runt.
 • Effektivare utnyttjande av brygganläggning.
 • Potentiell intäktshöjning för debitering av vinterplats för båtar som förvaras på båtlyftarna.

 

 • Du slipper måla botten med giftiga och/eller ineffektiva bottenfärger.

 

 • Förvaring av båten på lyften året runt.

 

 • Inga dyra installationskostnader.

ADRESS TELEFON E-MAIL

INDUSTRIGATAN 7 +46(0) 72-53 53 900 info@dockymarin.se

619 33 Trosa